APPUTVECKLING

Från idé till slutförd app

Service Images

De flesta har använt en app någon gång som är så smidig och enkel att använda att det blir en del av din vardag. Det är precis det vi jobbar hårt för att få fram.

Det är ofta enkelt att dra felaktiga slutsatser om hur en produkt borde fungera. Vi testar saker på riktiga användare för att se vad som faktiskt är bra och fungerar.

Vår process

  • Utkristallisera idén och nyttan med appen
  • Skissa fram flöden på Postit-lappar
  • Bygga en första version snabbt och börja testa på riktiga användare
  • Förfina design och layout
  • Bygga Appstore optimerad för sök och lansera

Många konsultbolag överväger inte teknikval utan väljer något som gör att det går snabbt för dem och hög marginal. Alltså ingen omtanke gällande slutanvändaren och om ni kommer få en nöjd, återkommande kund.

Om du någon gång använt en app och blivit irriterad över att den är långsam, crashar eller att det är svårt att hitta till det du vill göra så förstår du varför det är viktigt.

Våra tre gyllene regler

  • Tänk alltid på användaren av appen
  • Testa alltid för att få reda på vad som fungerar bäst
  • Minimera laddtider och undvik crasher
Service Images